• غذای سازمانی، پرسنلی
 • غذای مسافرین و تورها
 • غذای ورزشی و اردوها
 • غذای مسافری و کروو کیترینگ هواپیمایی
 • غذای پرسنلی و مسافرتی کشتی های بزرگ
 • غذای قطار بین شهری
 • غذای اتوبوس های بین شهری
 • غذای حوادث غیرمترقبه
 • غذای ارتش و مانورهای نظامی
 • غذای بیمارستانی
 • غذای رژیمی و خاص
 • غذای کمکی و جانبی مثل: دسرها، سالادها، چاشنی ها
 • غذای ماموریتی برای محل های صعب العبور و دور دست
 • غذای مراسم ها و تشکل های بزرگ و میلیونی مثل حج
 • میان وعده های دانشجویی و دانشگاهی
 • میان وعده های غذایی مدارس